MENU
Hirdetés

Általános Szerződési Feltételek

1. Webáruház, szerződő felek

1.1 A Herbamarket Webáruházat (a továbbiakban: Webshop) a Green Code Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1194 Budapest, Nádasdy utca 131.; cégjegyzékszám: 01-09-202601; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi bíróság mint cégbíróság; adószám: 25148091-1-43; (a továbbiakban: Szolgáltató) a http://www.herbamarket.hu címen elérhető honlapján üzemelteti a Szolgáltató által forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében.

1.2 A Webshop működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webshop igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltatás és a Vásárlók jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF") határozzák meg.

1.3 A Webshop igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

2 Regisztráció

2.1 A Webshopból regisztrált, valamint egyszeri vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) rendelhetnek meg termékeket. A regisztráció és a megrendelés előfeltétele, hogy a Vásárló egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezélésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

2.2 A Webshopba a http://www.herbamarket.hu/reg oldalon lehet regisztrálni, ehhez a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét. A regisztráció során megadott lakcímet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, melyet a Vásárló utóbb módosíthat. Vállalkozás részére történő vásárlás esetében a cégnevet is fel kell tüntetni a regisztrációs adatoknál. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

2.3 A Vásárló a regisztráció során, valamint a megrendelést közvetlenül megelőzően dönthet arról is, hogy fel kíván-e iratkozni a Webshop elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi a Szolgáltató személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is, valamint feliratkozhat a http://www.egeszsegmagazin.com hírlevelére is. Amennyiben a Vásárló megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, a feliratkozás megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

2.4 A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve bővítheti.

2.5 A Vásárló a Webáruházzal kapcsolatos kérdéseivel, valamint személyes adatainak a Webáruházzal kapcsolatban történő kezelésével, így különösen személyes fiókjának törlésével kapcsolatban a ugyfelszolgalat@herbamarket.hu címre küldött elektronikus levélben, illetve munkanapokon 9 és 16 óra között a +36 1 378 4709 ügyfélszolgálati telefonon fordulhat A Szolgáltatóhoz.

2.6 A Szolgáltató két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

3. A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

3.1 A Vásárló a Webshop aktuális termékkínálatában szereplő termékeket (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) rendelheti meg a Szolgáltatól.

3.2 A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges jellemzői, rövid leírásuk, fénykép, ár.

3.3 A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő.

3.4 Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

3.5 A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

3.6 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.7 A Szolgáltató rendszeresen frissíti a Webshopban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webshopban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A megrendelés

4.1 A Vásárló a Webshop keresőjével vagy a megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét (a továbbiakban: Megrendelt Termékek). Megrendelések leadására minden nap 0-24 között lehetőség van.

4.2 A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

4.3 A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webshop pénztár funkciója révén kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

4.4 A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára.

4.5 A Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.

4.6 A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat.

4.7 Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható

a. a FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. ; cégjegyzékszám: 10 10 020309 ; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 25034644210.; a továbbiakban: FoxPost) által meghatározott csomagautomata egyikének címe; vagy

b. a Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.8 A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a Szolgáltató továbbítja a futár felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

4.9 A Vásárló kiválasztja a fizetési módot, az alábbi lehetőségek közül.

a. Utánvétel során történő fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a 7.2 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése, a Foxpost és (amennyiben van) alvállalkozója (a továbbiakban Futárcég) 7.2 pont szerinti beszedés során, a Megrendelt Termékek Futárcégek általi kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget a Szolgáltató részére a Futárcégek valamelike juttatja el.

b. Banki átutalás

4.10 A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését (a továbbiakban: Megrendelés). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa a Futárcégek felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a Megrendelés azonosítóját és összegét, a Vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.

4.11 A Webshopból egy Megrendelés alkalmával csak háztartási mennyiségű, bruttó 150.000 Ft-ot (százötvenezer forintot) meg nem haladó összegű Megrendelés teljesítését vállalja a Szolgáltató. Ezen értékhatár felett előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés teljesíthetősége kapcsán a ugyfelszolgalat@herbamarket.hu elérhetőségen.

4.12 A Megrendelés véglegesítéséről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail a Webshop működéséről szóló tájékoztató elérhetőségét is tartalmazza.

4.13 A Szolgáltató tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon elérhetőséget, amelyen a Vásárló a nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.

5 A szerződés létrejötte, jellemzői

5.1 A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a Szolgáltató között. A Szerződés alapján a Szolgáltató eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

5.2 A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

5.3 A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles a 7. pontban foglaltaknak megfelelően.

5.4 A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

5.5 A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

6 A megrendelt termékek szállítása és átvétele

6.1 A Szolgáltató a Megrendelt Termékeket Futárcég közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A Szolgáltató a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a Futárcégek rendelkezésére bocsátja.

6.2 A Futárcég által végzett kiszállítási lehetőségek az alábbiak:

6.3 Minden munkanapon 12:00 óráig kerülnek összesítésre az előző munkanapon beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó Csomag(ok) (a továbbiakban: Csomag).

6.4 A Futárcég az elkészített Csomagot 10:00 és 14:00 óra között veszik át a Szolgáltatótól, és az átvétel napját követő munkanapon kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által megadott szállítási címre (a továbbiakban: Házhozszállítás) vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Csomagautomatába. Ha a Vásárló a Csomagautomatába Szállítást választotta, úgy a megjelölt Csomagautomatában a futárcégek által küldött értesítő után veheti át a Megrendelt Termékeket.

6.5 Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cég vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Szolgáltató továbbítja a Futárcégek felé, de a Szolgáltató az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

6.6 Házhozszállítás során Futárcég a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg, majd értesítést hagy, és a következő munkanapon újabb kísérletet tesznek a csomag kézbesítésére.

6.7 Csomagautomatába történő Szállítás esetén, Futárcég a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag a Csomagautomatába megérkezett. A Csomagautomatában az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot.

6.8 Ha a Vásárló elmulasztja a 6.5 és a 6.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a Szolgáltató jogosult elállni a Szerződéstől. A Szolgáltató a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

6.9 A szállítással, a Házhozszállítással, valamint a Csomagautomatába történő Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Foxpost központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal.

7.0 A mindenkori szállítási díjakat a Webshop szállítási információk menüpontja tartalmazza.

7. A megrendelt termékek kifizetése

7.1 A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a 7.4 pont szerinti szállítási költséget Utánvétel Során Történő Fizetéssel vagy Online Banki átutalással egyenlítheti ki, a 7.2 és a 7.3. pontban foglaltak szerint.

7.2 Utánvétel Során Történő Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás során a Vásárló készpénzben tudja megfizetni a vételárat és a szállítási költséget. Csomagautomatába történő Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminál keresztül bankkártyával.

7.3 Online Banki átutalással történő fizetés esetén a Szolgáltató a Megrendelést követően a megadott email címre tájékoztatót küldd, amely tartalmazza a fizetendő összeget, a bankszámlaszámot és a közleménybe irandó azonosítót.

8. A vásárló elállása

8.1 A Vásárlónak jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

8.2 Az indokolás nélküli elállásra azonban az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

8.3 Amennyiben a Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni a 1194 Budapest, Nádasdy utca 131. címre.

8.4 A Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Ezért a Megrendelt Termék 8.3 pontnak megfelelő visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a Szolgáltatónak a ugyfelszolgalat@herbamarket.hu e-mail címre, amely esetben nem szükséges mellékelni a Megrendelt Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

8.5 A Vásárló elállása esetén a Megrendelt Termékek Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Vásárlót terheli. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül postai kifizetési utalvány vagy online banki átutalás (8.6 pontnak megfelelően) útján téríti vissza a Vásárlónak a kifizetett vételárat és a szállítási költséget. A Szolgáltató a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.6 Amennyiben a Vásárló elállási nyilatkozatában megadja bankszámlaszámát, a számlakezelő bank nevét és a kifizetett vételár banki átutalását kéri, úgy a Szolgáltató a kifizetett vételárat az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza Online Banki Áutalás útján.

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság

9.1 A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2 Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

9.3 A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a. a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b. a Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

c. a Szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,

d. a hiba bejelentésének időpontját,

e. a hiba leírását,

f. szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g. a 9.8 pont szerinti eset kivételével a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

9.4 Ha a Szolgáltató szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg.

9.5 A Szolgáltató a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

9.6 Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

9.7 A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

9.8 A Szolgáltató a kijavításra vagy a 9.6 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

a. a Vásárló nevét és címét,

b. a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

c. a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

d. azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

A 9.8 pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a Szolgáltató.

9.9 A Vásárló - választása szerint - a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a Megrendelt Termék hibáját a Szolgáltató költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

9.10 A Vásárló köteles a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.11 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.12 Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Szolgáltatótól vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Vásárlót terheli.

9.13 A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

9.14 Mentesül a Szolgáltató és a Gyártó a termékszavatossági igénye alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

a. a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

c. a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.15 A Szolgáltatónak vagy a Gyártónak a mentesüléshez elegendő a 9.14 pontban foglaltak közül egy okot bizonyítania.
9.16 A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Jótállás

10.1 A Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a Szolgáltató hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

10.2 A Vásárló jótállásból eredő jogai a Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

10.3 A Vásárló a következő jótállási igényekkel élhet. Kérheti a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Vásárló a Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.4 A Vásárló kijavítási igénye esetén a Szolgáltató a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

a. kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

b. a hiba okát és a kijavítás módját,

c. a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

10.5 Mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6 A Szolgáltató által biztosított jótállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai irányadóak.

11. Információ, reklamáció, panaszkezelés

11.1 A Vásárló a Webshop működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót:

a. levelezési cím: 1194 Budapest, Nádasdy utca 131.

b. elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@herbamarket.hu

c. telefonszám: +36 1 378 47 09.

11.2 Telefonon munkanapokon 10 és 16 óra között érhető el a Szolgáltató.

11.3 A telefonon tett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.11.4 Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a 10.6 pont szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vásárló részére.

11.5 A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

11.6 A Szolgáltató a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

11.7 Amennyiben a Vásárló panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

a. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály XIX. kerületi hivatal

 • Postacím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
 • Telefonszám: 06 1 896 44 17
 • E-mail: fogyasztovedelem@19kh.bfkh.gov.hu

b. Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

c. Budapest XIX kerület jegyzője

 • Cím: 1195 Bp., Városház tér 18-20.
 • Telefon: 06 1 347 45 29 
 • Email: jegyzoikabinetiroda@kispest.hu

12. Vegyes rendelkezések

12.1 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény; fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

12.2 Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a Webshop Adatvédelmi tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a Megrendelés leadása előtt, vagy a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációval, a Megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

A nyomtatható verzió eléréshez kattintson az alábbi ikonra:

Nyomtatható verzió